Beta Engineering Consultant Co.,Ltd.
-
-

 + Products

  Midas softwares

MIDAS/Civil

MIDAS/Fx+

MIDAS/Gen

MIDAS/SDS

MIDAS/Set

MIDAS/GTS

   
  NEiNastran

NEiNastran

NEiFusion

MIDAS/Set
Collection of Structural Component Design Tools

Overview

 

-

MIDAS/Set เป็นหนึ่งในโปรแกรมโครงสร้างตระกูล MIDAS ซึ่งบางครั้งเราเรียกว่า Structural Engineer's Tools. โปรแกรมนี้เป็นการรวบรวมเครื่องมือในการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างชนิดต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถทำงานออกแบบต่างๆ ประจำวันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
Features & Capabilities of MIDAS/Set
- มีความสามารถหลากหลายในการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ ในงานโยธา
- INPUT&OUTPUT windows ปรากฎอยู่บนจอเดียวกัน ทำให้สะดวกสบายในการเปลี่ยนแปลง INPUT และสามารถดูผลการออกแบบได้ทันทีเลย
- Help functions(Tools Tips)
- มีความสามารถในการเช็ค INPUT ทันทีเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ ในการณีที่ INPUT มีค่าเกินกว่าค่าที่ควรจะเป็นโดย highlight เป็นสีแดงใน field นั้น
- มี Help windows และ INPUT windows ต่างๆ มากมายเพื่อความสะดวกในการใส่ข้อมูล
- เมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม การ setup work environment จากการทำงานครั้งที่แล้ว
- ฟังชั่นการออกแบบอัตโนมัติ สามารถหาขนาดชิ้นส่วนโครงสร้างที่ประหยัดที่สุด ได้การแสดงผลการคำนวณอย่างถูกต้อง
- โปรแกรมออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบต่างๆ (ACI318-02/95&AISC-ASD98)
- ให้คำตอบที่ถูกต้องบนพื้นฐานของการ optimum algorithms
- มี Options ในการออกแบบมากมายสอดคล้องกับพฤติกรรมและการก่อสร้างจริงของโครงสร้าง

 
-

Beta Engineering Consultant Co.,Ltd.
68/2-3 หมู่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง อ.บางกรวย จ.นนบุรี 11130
โทร 02-9850752-3 Fax 02-9850753
E-mail:
info@betaeng1996.com